Skip to Content

arcFAM ARTschool Célok

 
 
 
 
arcFAM ARTschool célok
 
  • Közvetítés közösségek, kultúrák, korosztályok között művészeti képzések és szabadidős tevékenységek segítségével, magyarul, angolul, franciául, hollandul, németül és a felmerülő igényeknek megfelelő egyéb európai nyelveken.
  • Hozzájárulás a résztvevők egyéniségének teljes kifejlődéséhez, felismerve hogy a kultúrális és művészeti képzés alapvető fontosságú a kreativítás, a kritikus gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a képzelőerő, az érzelmi intelligencia, a belső erkölcsi iránytű, az önállóság, az innovatív készség, a kommunikációs és interperszonális képességek feljlesztésében.
  • Működésével segíteni a diaszpóra interaktív illeszkedését a fogadó ország kultúrájához a személyes és nemzeti identitás megtartása és fejlesztése mellett és hozzájárulni a magyar kultúra népszerűsítéséhez Belgiumban.
 
 
 
 
< Back